Opret dig for at gemme favoritter og søgeagenter

Allerede oprettet?

Bare rolig. Vi deler aldrig dine oplysninger med nogen, og sender dig kun e-mail, hvis nye emner matcher din søgeagent. Se vores privatlivspolitik.

Betingelser for brug

Gældende pr. 1. januar 2020

1. Generelt

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af Respace.dk og tilhørende undersider. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Respace ApS, Studiestræde 19, 4. sal, 1455 København K, CVR-nummer: 35834192 (i det følgende kaldet Respace).

Respace er en it-platform/ejendomsportal, som hjælper udlejere eller sælgere med at få kontakt til potentielle lejere eller købere. Kontakten sker direkte og på parternes eget ansvar i enhver henseende.

Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende brugerbetingelser for Respace og brugeren accepterer, at Respace har ret til at ændre vilkårene med 30 kalenderdages varsel.

2. Oprettelse

Ved oprettelse accepterer brugeren betingelserne for brug af Respace.

Prisen pr. måned ved oprettelse af en præsentation af et lejemål eller en ejendom afhænger af brugerens valg af annoncepakke, og pt. tilbydes annoncepakkerne Light (499 kr. + moms pr. emne pr. måned), Pro (699 kr. + moms pr. emne pr. måned) og Pro+ (999 kr. + moms pr. emne pr. måned). 

Respace afregner månedsvis bagud ved fremsendelse af faktura. Betalingsfrist er 8 dage. 

3. Cookies

Respace bruger cookies til at huske søgninger og præferencer, til at måle trafik og til løbende at kunne optimere brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies i forbindelse med ekstern onlin eannoncering i form af remarketing og demografisk målrettede kampagner. Ved navigation på sitet, accepterer brugeren automatisk brugen af cookies.

Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på brugerens computer i forbindelse med brug af Respace.

4. For lejere og købere

Det er altid gratis for købere og lejere at oprette sig som bruger og oprette en søgeagent på Respace. Det er også gratis for lejere eller købere, at tage kontakt til de udlejere eller sælgere der har en eller flere annoncer på Respace.

Enhver bruger, som opretter en søgeagent på Respace er forpligtet til at sikre, at alle oplysninger om sig selv og de lokaler eller den ejendom, brugeren søger, er korrekte og aktuelle. Som bruger af Respace kan man til enhver tid slette sin oprettelse, sit emne eller sin søgeagent.

5. For udlejere og sælgere

Kun sælgere, udlejere, samt ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer og advokater, der repræsenterer sælgere eller udlejere af lokaler eller ejendomme, er berettiget til at oprette sig på Respace. Brugere må kun annoncere udleje eller salg af lokaler og ejendom, som de er bemyndiget til at sælge eller udleje, eller som de selv har ejendomsret over.

Enhver udlejer eller sælger, som lægger præsentation af sit lejemål eller sin ejendom på Respace er forpligtet til at sikre, at alle afgivne oplysninger om sig selv, sit lejemål eller sin ejendom etc. er korrekte og ajourførte.

Kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, kontaktpersoner osv. må ikke angives i beskrivelsesteksten på de enkelte annoncer eller på annoncens billeder. Oplysninger af den karakter fjernes automatisk.

Det er udlejerens og sælgers fulde ansvar, at information i deres annonce er retvisende og sandfærdig. Udlejer og sælger indestår for, at de har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Respace.

Annoncer skal af brugeren inaktiveres med det samme, dog senest 1 hverdag efter, at lokalerne eller ejendommen er udlejet eller solgt.

6. Billeder

Billeder må ikke indehole tekst eller grafiske elementer. Og billeder må kun indeholde ét motiv, og må således ikke sammensættes af flere individuelle billeder. Ønskes flere billeder vist, kan dette gøres ved at vælge en anden annoncepakke.

Når du tilføjer billeder til dine emner på Respace, står du inde for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder. Endvidere accepterer du at Respace har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Respace's nyhedsbrev og i annnoncer på sociale medier som Facebook og Instagram.

7. Ansvarsfraskrivelse

Respace er på ingen måde ansvarlig for parternes kontakt, parternes udveksling af oplysninger, udlejernes lejeopstillinger, sælgernes salgsopstillinger, parternes indgåelse af lejekontrakt, købsaftale eller anden aftale.

Respace rådgiver ikke om ejendomsjura, økonomi, skat eller andet, og enhver bruger opfordres til at indhente rådgivning hos egne rådgivere.

I de tilfælde hvor Respace henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Respace ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

8. Sikkerhed

Information som en bruger afgiver bliver registreret på Respace. Denne information behandles fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvor Respace er at betragte som databehandler. Respace vil primært bruge de afgivne informationer i forbindelse med optimering af brugerens oplevelse af Respace og til at modvirke misbrug af Respace.

Såfremt brugeren ønsker at kontakte Respace, kan det gøres på e-mail adressen: hello@respace.dk. 

9. Brug og misbrug af Respace

Misbrug af Respace eller manglende overholdelse af betingelserne udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af betingelserne og Respace forbeholder sig i den forbindelse ret til uden varsel at slette en annonce, en søgeagent eller en brugeroprettelse.

I tilfælde hvor Respace vurderer misligholdelse til at være af særlig grov karakter, kan en bruger permanent udelukkes fra Respace.

Brugeren må ikke afkode Respace eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Respace, herunder opbygningen og sammensætningen af Respace, udover hvad der følger af normal brug.

Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over brugeren selv adgang til Respace. Brugere må alene kontakte annoncører på Respace med spørgsmål der relaterer sig til køb og udlejning af de annoncerede ejendomme/lokaler, og ikke med henblik på salg af ydelser leveret af tredjepart.

Indhold på Respace i form af billeder, tekster, video, prospekter og anden sagsinformation må ikke kopieres, downloades, scrapes, affotograferes eller på anden måde tages fra Respace og benyttes på andre hjemmesider eller i forbindelse med andet materiale medmindre der er indgået skriftlig aftale herom.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Respace og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.