Betingelser for brug

1. Generelt

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af Respace.dk og tilhørende undersider. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Reali ApS, Godthåbsvej 82, 2000 Frederiksberg, CVR-nummer: 30602161 (i det følgende kaldet Respace). Respace er en B2B it-platform/ejendomsportal, som hjælper udlejere eller sælgere med at få kontakt til potentielle lejere eller købere og omvendt. Kontakten sker direkte og på parternes eget ansvar i enhver henseende. Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende brugerbetingelser for Respace og brugeren accepterer, at Respace har ret til at ændre vilkårene med 30 kalenderdages varsel.


2. Oprettelse og priser

Det er gratis at oprette en bruger, og du kan nyde godt af alle nuværende funktioner uden omkostninger. For øjeblikket er der ingen månedlige gebyrer for at oprette eller vedligeholde annoncer på Respace. Alle nuværende funktioner, herunder oprettelse og administration af annoncer, er tilgængelige helt gratis. Dette inkluderer automatisk fornyelse af annoncer uden ekstra omkostninger.


Skulle vi i fremtiden introducere ekstra features, der kræver betaling, vil detaljer om disse og tilhørende priser blive tydeligt kommunikeret. Betalingsmetoder og faktureringsprocedurer for disse services vil blive forklaret, så vores brugere kan træffe informerede valg.


Vi værdsætter vores brugere og stræber efter at tilbyde værdifulde værktøjer til at understøtte jeres behov.


3. For lejere og købere

Det er altid gratis for købere og lejere at oprette sig som bruger og oprette en søgeagent på Respace. Det er også gratis for lejere eller købere, at tage kontakt til de udlejere eller sælgere der har en eller flere annoncer på Respace. Enhver bruger, som opretter en søgeagent på Respace er forpligtet til at sikre, at alle oplysninger om sig selv og de lokaler eller den ejendom, brugeren søger, er korrekte og aktuelle. Som bruger af Respace kan man til enhver tid slette sin oprettelse, sit emne eller sin søgeagent.


4. For udlejere og sælgere

Kun sælgere, udlejere, samt ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer og advokater, der repræsenterer sælgere eller udlejere af lokaler eller ejendomme, er berettiget til at oprette sig på Respace. Brugere må kun annoncere udleje eller salg af lokaler og ejendom, som de er bemyndiget til at sælge eller udleje, eller som de selv har ejendomsret over. Enhver udlejer eller sælger, som lægger præsentation af sit lejemål eller sin ejendom på Respace er forpligtet til at sikre, at alle afgivne oplysninger om sig selv, sit lejemål eller sin ejendom etc. er korrekte og ajourførte.


Kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, kontaktpersoner osv. må ikke angives i beskrivelsesteksten på de enkelte annoncer eller på annoncens billeder. Oplysninger af den karakter fjernes automatisk. Det er udlejerens og sælgers fulde ansvar, at information i deres annonce er retvisende og sandfærdig. Udlejer og sælger indestår for, at de har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Respace. Annoncer skal af brugeren inaktiveres med det samme, dog senest 1 hverdag efter, at lokalerne eller ejendommen er udlejet eller solgt.


Hvis du udlejer flere lokaler eller kontorpladser i samme ejendom, har vi følgende betingelser for at kombinere dem i én annonce:


Samme Type Erhverv: Hvis de udlejede lokaler eller kontorpladser har samme type erhverv, kan du kombinere dem i én annonce


Samme Størrelse: Lokalerne eller kontorpladserne i annoncen skal have ens størrelse.


Samme Huslejepris: Huslejeprisen skal være ens for de udlejede lokaler eller kontorpladser i annoncen.


Hvis de udlejede lokaler eller kontorpladser varierer i størrelse, huslejepris og/eller type erhverv, skal de oprettes som separate annoncer. På den måde sikrer vi, at dine annoncer giver klar information til potentielle lejere og gør det lettere for dem at finde det, de søger. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til oprettelse af dine annoncer, er du velkommen til at kontakte os.


5. Billeder

Billeder må ikke indeholde tekst eller grafiske elementer. Og billeder må kun indeholde ét motiv, og må således ikke sammensættes af flere individuelle billeder. Ønskes flere billeder vist, kan dette gøres ved at vælge en anden annoncepakke. Når du tilføjer billeder til dine emner på Respace, står du inde for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder. Endvidere accepterer du at Respace har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Respace's nyhedsbrev og i annnoncer på sociale medier som bl.a. Facebook og Instagram.


6. Ansvarsfraskrivelse

Respace er på ingen måde ansvarlig for parternes kontakt, parternes udveksling af oplysninger, udlejernes lejeopstillinger, sælgernes salgsopstillinger, parternes indgåelse af lejekontrakt, købsaftale eller anden aftale. Respace rådgiver ikke om ejendomsjura, økonomi, skat eller andet, og enhver bruger opfordres til at indhente rådgivning hos egne rådgivere. I de tilfælde hvor Respace henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Respace ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.


7. Sikkerhed

Information som en bruger afgiver bliver registreret på Respace. Denne information behandles fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvor Respace er at betragte som databehandler. Respace vil primært bruge de afgivne informationer i forbindelse med optimering af brugerens oplevelse af Respace og til at modvirke misbrug af Respace. Såfremt brugeren ønsker at kontakte Respace, kan det gøres på e-mail adressen: hello@respace.dk.


8. Brug og misbrug af Respace

Misbrug af Respace eller manglende overholdelse af betingelserne udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af betingelserne og Respace forbeholder sig i den forbindelse ret til uden varsel at slette en annonce, en søgeagent eller en brugeroprettelse. I tilfælde hvor Respace vurderer misligholdelse til at være af særlig grov karakter, kan en bruger permanent udelukkes fra Respace. Brugeren må ikke afkode Respace eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Respace, herunder opbygningen og sammensætningen af Respace, udover hvad der følger af normal brug. Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over brugeren selv adgang til Respace. Brugere må alene kontakte annoncører på Respace med spørgsmål der relaterer sig til køb og udlejning af de annoncerede ejendomme/lokaler, og ikke med henblik på salg af ydelser leveret af tredjepart. Indhold på Respace i form af billeder, tekster, video, prospekter og anden sagsinformation må ikke kopieres, downloades, scrapes, affotograferes eller på anden måde tages fra Respace og benyttes på andre hjemmesider eller i forbindelse med andet materiale medmindre der er indgået skriftlig aftale herom.


9. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Respace og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.


10. Cookie- og privatlivspolitik

Respace bruger cookies til at huske søgninger og præferencer, til at måle trafik og til løbende at kunne optimere brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies i forbindelse med ekstern online annoncering i form af remarketing og demografisk målrettede kampagner. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på brugerens computer i forbindelse med brug af Respace. Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:


Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.


Google AdWords

Websitet bruger cookies fra Google AdWords til målretning af annoncering.


Indstil eller bloker cookies her


11. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dig.


12. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede GDPR-compliant faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.


Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Hvis du ønsker at få rettet, slettet eller udleveret de oplysninger vi har om dig som bruger eller annoncør, kan du skrive til os på hello@respace.dk.